Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

Публични покани

страница 1 от 1
статус: възложена

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе

Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-26 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-08 15:47:42