Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
статус: възложена

"Доставка на минерални торове, продукти за РЗ и семена за посев през 2018г." с обособени позиции: "Доставка на минерални торове през 2018г.", "Доставка на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-19 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-26 11:09:39
АОП номер: Импортен №818716/07.12.2017г.статус: възложена

"Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори, чрез борсов договор през 2018г."

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2017-12-07 16:03:56
АОП номер: Решение с импортен № 789047/29.05.2017г. и Обявление с импортен № 789068/29.05.2017г.статус: възложена

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе за срок от 24 месеца".

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-19 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:00:24
АОП номер: Решение № Е-31-00-021050/18.04.2017г. и Обявление № Е-31-00-021052/18.04.2017г.статус: възложена

"Доставка на зърнокомбайн - 1 брой през 2017г."

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-09 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-04-19 09:47:44
АОП номер: Решение № Е-31-00-061558/28.11.2016г. и Обявление № Е-31-00-061561/28.11.2016г.статус: приключена

"Доставка на Дизел Евро 5, без биокомпонента през 2017г.".

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:07:27