Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 5
АОП номер: 00153-2024-0002статус: възложена

ОП - "Доставка на парцелен комбайн /употребяван/ и тракторно ремарке /ново/ при условията на разсрочено плащане за срок от 4 години”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2024-04-03 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2024-03-15 09:44:21
АОП номер: 00153-2024-0001статус: възложена

ОП - "Доставка на гориво за извън пътна техника и трактори чрез сключване на борсов договор за срок от 12 месеца".

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Дата и час на публикуване: 2024-02-08 15:37:04
АОП номер: https://app.eop.bg/buyer/16014статус: възложена

ОП - "Доставка на минерални торове през 2024г."

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2024-01-15 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2023-12-20 09:50:25
АОП номер: https://app.eop.bg/buyer/16014статус: възложена

ОП "Доставка на продукти за РЗ през 2024г."

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2024-01-15 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2023-12-14 09:37:27
АОП номер: https://app.eop.bg/buyer/16014статус: прекратена

ОП "Доставка на парцелен комбайн /употребяван/ и тракторно ремарке /ново/ при условията на разсрочено плащане за срок от 4 години”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2023-12-16 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2023-11-24 12:12:11