Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: Решение с импортен № 789047/29.05.2017г. и Обявление с импортен № 789068/29.05.2017г.статус: възложена

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе за срок от 24 месеца".

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-19 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:00:24
АОП номер: Решение № Е-31-00-021050/18.04.2017г. и Обявление № Е-31-00-021052/18.04.2017г.статус: възложена

"Доставка на зърнокомбайн - 1 брой през 2017г."

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-09 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-04-19 09:47:44
АОП номер: Решение № Е-31-00-061558/28.11.2016г. и Обявление № Е-31-00-061561/28.11.2016г.статус: възложена

"Доставка на Дизел Евро 5, без биокомпонента през 2017г.".

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:07:27
АОП номер: Решение с имп. №759209 и Обявление с имп.№759211 от 23.11.2016г.статус: възложена

"Доставка на минерални торове, продукти за РЗ и семена за посев през 2017г." с обособени позиции: "Доставка на минерални торове през 2017г.", "Доставка на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-23 10:36:35
АОП номер: 00153-2016-0001статус: прекратена

"Доставка на Дизел Евро 5, без биокомпонента през 2017г."

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-08 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-16 14:10:59