Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 4
статус: отворена

ОП "Доставка на парцелен комбайн /употребяван/ и тракторно ремарке /ново/ при условията на разсрочено плащане за срок от 4 години”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2023-12-16 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2023-11-24 12:12:11
АОП номер: 00153-2022-0009статус: отворена

"Доставка на продукти за РЗ през 2023г."

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2023-01-10 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-12-08 13:57:07
АОП номер: 00153-2022-0008статус: възложена

"Доставка на Телескопичен товарач и Адаптер за прибиране на царевица при условията на разсрочено плащане за срок от 4 години".

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2022-09-08 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-08-11 12:52:31
АОП номер: 00153-2021-0004статус: приключена

"Доставка на минерални торове през 2022г."

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2021-12-16 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2021-11-29 09:51:43
АОП номер: 00153-2021-0003статус: приключена

"Доставка на продукти за РЗ през 2022г."

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2021-12-10 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2021-11-22 10:57:33