Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00153-2015-0004статус: приключена

Доставка на Дизел Евро 5, без биокомпонента през 2016г. за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-10 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-23 15:30:14
АОП номер: 00153-2015-0003статус: приключена

Доставка на минерални торове, продукти за РЗ и семена за посев през 2016г." за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-13 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-30 15:19:19
АОП номер: 00153-2015-0002статус: възложена

Доставка на земеделска техника - обособена позиция 1: трактор около 100 к.с. с двойно предаване и обособена позиция 2: пръскачка с високи гуми и ширина 15-16м.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-16 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-05 15:04:08
АОП номер: 00153-2015-0001статус: прекратена

Доставка на парцелен зърнокомбайн, малък клас, с хедер 1,25м./втора употреба/

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-02-26 14:58:30
АОП номер: 00153-2014-0002статус: възложена

Доставка на минерални торове, препарати за РЗ и семена за посев през 2015г.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-19 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-10-28 15:00:00