ДКЦ 1 Света Клементина - град Варна

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 9097581статус: възложена

Комплексно почистване и дезинфекция на сградата на ДКЦ І "Св.Клементина-Варна" и стерилизация на инструментариума

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-07 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-24 09:59:58
ID номер: 9095957статус: възложена

Доставка на медицински консумативи

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-05 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-01-22 09:00:25
ID номер: 9092133статус: възложена

Доставка на лабораторни реактиви и предоставяне на апаратура за безвъзмездно ползване за нуждите на ДКЦ І "Св.Клементина-Варна" ЕООД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-19 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-03 10:03:04
ID номер: 9089871статус: възложена

Доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-16 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-03 09:14:29
ID номер: 9087221статус: приключена

Комплексно почистване и дезинфекция на сградата на ДКЦ І "Св.Клементина-Варна" ЕООД и стерилизация на инструментариума

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-24 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-05 09:12:31