ДКЦ 1 Света Клементина - град Варна

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9052433статус: приключена

Комплекно почистване и дезинфекция на сградата на ДКЦ І Св.Клементина, и стерилизация на инструментариума, за срок от една година.

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-12 11:53:24
ID номер: 9052026статус: приключена

Доставка на горива: дизелово гориво, автомобилен бензин А95Н и автомобилен бензин А98Н, за нуждите на автопарка на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна” ЕООД, чрез използване

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-04 12:01:01
ID номер: 9050467статус: приключена

Периодична доставка на медицински консумативи за нуждите на ДКЦ І "Св.Клементина-Варна"ЕООД

Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-17 12:36:24
ID номер: 9046477статус: приключена

Доставка на реактиви за нуждите на микробиологична и вирусологична лаборатории, HPV тест и апаратура за безвъзмездно ползване за HPV тест

Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-05 12:48:10
ID номер: 9045605статус: приключена

Доставка на реактиви за клиничната лаборатория на ДКЦ І "Св.Клементина-Варна" ЕООД, както и предоставяне на апаратура за безвъзмездно ползване за срока на

Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-04 13:01:08