ДКЦ 1 Света Клементина - град Варна

Доставка на медицински консумативи

Дата и час на публикуване: 2020-01-22 09:00:25Последна промяна: 2020-01-22 08:59:59
ID номер: 9095957 Статус: възложена

Обществената поръчка е за доставка на медицински консумативи за нуждите на ДКЦ І "Св.Клементина-Варна" ЕООД и е разделена в две обособени позиции: Обособена позиция 1 "Медицински консумативи" и Обособена позиция 2 "Рентгенови филми и течна химия". Условията за участие, изискуемите документи, методиката за оценяване на офертите и образците на документи са публикувани на Профила на купувача в досието на поръчката. 

Индивидуален номер на процедурата: 0005908
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 50600.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-05 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Сашка Козарева, Дамяна Стоянова
 • Телефон/и за контакт: 052/614 526
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-01-22 09:03:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116533869
  Удостоверено време: 22.01.2020 09:03:52
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2020 07:03:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация и проект на договор

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-22 09:03:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116533874
  Удостоверено време: 22.01.2020 09:03:58
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2020 07:03:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-22 09:04:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116533877
  Удостоверено време: 22.01.2020 09:04:01
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2020 07:04:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на ценови предложения.

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-23 14:58:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116768145
  Удостоверено време: 23.01.2020 14:58:25
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2020 12:58:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на ценови предложения

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-23 14:59:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116768815
  Удостоверено време: 23.01.2020 14:59:13
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2020 12:59:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2020-01-31 15:09:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117137472
  Удостоверено време: 31.01.2020 15:09:44
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2020 13:09:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията и искане за обосновка

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-12 11:45:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117987551
  Удостоверено време: 12.02.2020 11:45:37
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2020 09:45:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията - 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-17 14:56:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118401205
  Удостоверено време: 17.02.2020 14:56:34
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2020 12:56:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за фирми-изпълнители

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-02-17 15:00:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118401698
  Удостоверено време: 17.02.2020 15:00:27
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2020 13:00:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложение към него с "Иналаб 84" - Обосбена позиция 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-04 08:39:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119371432
  Удостоверено време: 04.03.2020 08:39:50
  Удостоверено време по UTC: 04.03.2020 06:39:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложение с "Медитрейд" - Обособена позиция 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-04 08:41:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119371479
  Удостоверено време: 04.03.2020 08:41:03
  Удостоверено време по UTC: 04.03.2020 06:41:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания по договор за 05.2020г. - Медитрейд ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:30:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125913051
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:30:19
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:30:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор на Медитрейд ЕООД за 06.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-08-04 10:42:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129846257
  Удостоверено време: 04.08.2020 10:42:13
  Удостоверено време по UTC: 04.08.2020 07:42:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор на Медитрейд ЕООД за 07.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-08-04 11:03:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129847876
  Удостоверено време: 04.08.2020 11:03:19
  Удостоверено време по UTC: 04.08.2020 08:03:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 08.2020г. -Медитрейд ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-17 14:02:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132852429
  Удостоверено време: 17.09.2020 14:02:22
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2020 11:02:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори