ДКЦ 1 Света Клементина - град Варна

Комплексно почистване и дезинфекция на сградата на ДКЦ І "Св.Клементина-Варна" и стерилизация на инструментариума

Дата и час на публикуване: 2020-03-24 09:59:58
ID номер: 9097581 Статус: отворена

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване и дезинфекция на работни и сервизни помещения, общи части /коридори, фоайета, стълбища и асансьори/, специализирани лекарски кабинети, лаборатории и санитарни помещения, както и стерилизиране на инструментариума и медицинските консумативи, за срок от една година. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал от санитарки, поне две от които трябва да имат годни сертификати за работа с паров автоклав или сходни уреди за стерилизация, които се представят при подписване на договора за изпълнение, както и доказателства за петгодишен професионален опит; подсигурява почистващи препарати и консумативи, като спазва условията, изискванията и обема, посочени в Техническата спецификация. Всички условия за изпълнение на поръчката, изисквания към кандидатите и срокове, са посочени в документацията към обществената поръчка. 

Индивидуален номер на процедурата: 0006169
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 49992.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90900000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-02 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Сашка Козарева, Дамяна Стоянова
 • Телефон/и за контакт: 052/614 526
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 10:02:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120785482
  Удостоверено време: 24.03.2020 10:02:03
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 08:02:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 10:03:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120785542
  Удостоверено време: 24.03.2020 10:03:46
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 08:03:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 10:07:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120785719
  Удостоверено време: 24.03.2020 10:07:23
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 08:07:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори