ДКЦ 1 Света Клементина - град Варна

Комплексно почистване и дезинфекция на сградата на ДКЦ І "Св.Клементина-Варна" и стерилизация на инструментариума

Дата и час на публикуване: 2020-03-24 09:59:58
ID номер: 9097581 Статус: възложена

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване и дезинфекция на работни и сервизни помещения, общи части /коридори, фоайета, стълбища и асансьори/, специализирани лекарски кабинети, лаборатории и санитарни помещения, както и стерилизиране на инструментариума и медицинските консумативи, за срок от една година. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал от санитарки, поне две от които трябва да имат годни сертификати за работа с паров автоклав или сходни уреди за стерилизация, които се представят при подписване на договора за изпълнение, както и доказателства за петгодишен професионален опит; подсигурява почистващи препарати и консумативи, като спазва условията, изискванията и обема, посочени в Техническата спецификация. Всички условия за изпълнение на поръчката, изисквания към кандидатите и срокове, са посочени в документацията към обществената поръчка. 

Индивидуален номер на процедурата: 0006169
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 49992.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90900000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-07 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Сашка Козарева, Дамяна Стоянова
 • Телефон/и за контакт: 052/614 526
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 10:02:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120785482
  Удостоверено време: 24.03.2020 10:02:03
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 08:02:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 10:03:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120785542
  Удостоверено време: 24.03.2020 10:03:46
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 08:03:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 10:07:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120785719
  Удостоверено време: 24.03.2020 10:07:23
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 08:07:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2020-04-02 15:07:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121215220
  Удостоверено време: 02.04.2020 15:07:21
  Удостоверено време по UTC: 02.04.2020 12:07:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за фирма-изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-14 11:05:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121908924
  Удостоверено време: 14.04.2020 11:05:40
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2020 08:05:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за изпълнение на услуга и приложения към него

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-13 11:58:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123808636
  Удостоверено време: 13.05.2020 11:58:47
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2020 08:58:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 06.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-08-04 10:30:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129845324
  Удостоверено време: 04.08.2020 10:30:38
  Удостоверено време по UTC: 04.08.2020 07:30:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 07.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-08-04 10:58:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129847522
  Удостоверено време: 04.08.2020 10:58:15
  Удостоверено време по UTC: 04.08.2020 07:58:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 08.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-17 14:03:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132852472
  Удостоверено време: 17.09.2020 14:03:03
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2020 11:03:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори