ДКЦ 1 Света Клементина - град Варна

Доставка на лабораторни реактиви и предоставяне на апаратура за безвъзмездно ползване за нуждите на ДКЦ І "Св.Клементина-Варна" ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-09-03 10:03:04
ID номер: 9092133 Статус: възложена

Обществената поръъчка е разделена в 7 /седем/ обособени позиции, като оферти могат да се подават по обособени позиции от 1 до 4 включително, както следва: 

- Обособена позиция 1 "Биохимичен апарат за безвъзмездно ползване и сервизно обслужване, и лабораторни реактиви" - 36 700 лв. без ДДС
- Обособена позиция 2 "Имунологичен апарат за безвъзмездно ползване и сервизно обслужване, и лабораторни реактиви " - 21 300 лв. без ДДС
- Обособена позиция 3 "Хематологичен апарат за безвъзмездно ползване и сервизно обслужване, и лабораторни реактиви" - 3750 лв. без ДДС
- Обособена позиция 4 "Апарат за коагулация за безвъзмездно ползване и сервизно обслужване, и лабораторни реактиви" - 2 850 лв. без ДДС

- Обособена позиция 5 "Тест ленти" - 1050 лв. без ДДС - Директно възлагане на основание чл.21 ал.6 от ЗОП
- Обособена позиция 6 "Реактиви за Микробиологична лаборатория" - 1280 лв. без ДДС - Директно възлагане на основание чл.21 ал.6 от ЗОП
- Обособена позиция 7 "Вирусологични тестове" - 980 лв. без ДДС - Директно възлагане на основание чл.21 ал.6 от ЗОП

Оферти могат да се подават по една, няколко или и за четирите обособени позиции. Варианти не се допускат. Условията за участие, основанията за отстраняване и крайните срокове за позаване на офертите са описани в Обявата и Документацията към обществената поръчка. 

Индивидуален номер на процедурата: 0005396
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 67910.00 лв. с ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33696500
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-19 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Сашка Козарева, Дамяна Стоянова
 • Телефон/и за контакт: 052/614 526
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-09-03 10:07:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108027146
  Удостоверено време: 03.09.2019 10:07:04
  Удостоверено време по UTC: 03.09.2019 07:07:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-03 10:07:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108027189
  Удостоверено време: 03.09.2019 10:07:49
  Удостоверено време по UTC: 03.09.2019 07:07:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-09-03 10:08:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108027239
  Удостоверено време: 03.09.2019 10:08:42
  Удостоверено време по UTC: 03.09.2019 07:08:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-09-16 15:04:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108728696
  Удостоверено време: 16.09.2019 15:04:33
  Удостоверено време по UTC: 16.09.2019 12:04:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-26 09:10:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109412431
  Удостоверено време: 26.09.2019 09:10:36
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2019 06:10:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за фирма-изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-26 09:46:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109414757
  Удостоверено време: 26.09.2019 09:46:39
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2019 06:46:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доковор за доставка на реактиви

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-10-04 11:11:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109858662
  Удостоверено време: 04.10.2019 11:11:34
  Удостоверено време по UTC: 04.10.2019 08:11:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-04 11:12:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109858700
  Удостоверено време: 04.10.2019 11:12:11
  Удостоверено време по UTC: 04.10.2019 08:12:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за заем-послужване на апаратура

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-10-04 11:12:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109858710
  Удостоверено време: 04.10.2019 11:12:18
  Удостоверено време по UTC: 04.10.2019 08:12:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на лабораторни реактиви за "Микробиология" по реда на чл.21 ал.6 от ЗОП

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 12:37:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112264998
  Удостоверено време: 12.11.2019 12:37:37
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 10:37:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител за доставка на лабораторни реактиви за "Вирусология" по реда на чл.21 ал.6 от ЗОП

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 09:00:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112830820
  Удостоверено време: 22.11.2019 09:00:05
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 07:00:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор с Билмед ЕООД за 01.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-04 14:06:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119395357
  Удостоверено време: 04.03.2020 14:06:40
  Удостоверено време по UTC: 04.03.2020 12:06:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор с Билмед ЕООД за 08.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-17 14:04:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132852536
  Удостоверено време: 17.09.2020 14:04:24
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2020 11:04:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори