ДКЦ 1 Света Клементина - град Варна

Доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-07-03 09:14:29Последна промяна: 2019-07-03 09:14:06
ID номер: 9089871 Статус: възложена

При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения , свързани с доставката на електрическа енергия (в това число наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия). В качеството на "координатор на балансираща група", изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителят да заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя. Общото прогнозно количество за доставка на нетна електрическа енергия за срока на договора е 333 600 кВтч.

Индивидуален номер на процедурата: 0005103
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 60870.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-16 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Сашка Козарева, Дамяна Стоянова
 • Телефон/и за контакт: 052/614 526
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-03 09:14:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104371713
  Удостоверено време: 03.07.2019 09:14:39
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2019 06:14:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в обществената поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-03 09:14:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104371720
  Удостоверено време: 03.07.2019 09:14:46
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2019 06:14:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-07-03 09:14:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104371727
  Удостоверено време: 03.07.2019 09:14:52
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2019 06:14:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-22 13:16:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105438624
  Удостоверено време: 22.07.2019 13:16:41
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2019 10:16:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за фирма-изпълнител, доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-22 13:20:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105438851
  Удостоверено време: 22.07.2019 13:20:24
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2019 10:20:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител и приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-07 14:54:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106362065
  Удостоверено време: 07.08.2019 14:54:44
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2019 11:54:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 10.19г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 14:47:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112228833
  Удостоверено време: 11.11.2019 14:47:56
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 12:47:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 11.19г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-30 11:04:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115172925
  Удостоверено време: 30.12.2019 11:04:27
  Удостоверено време по UTC: 30.12.2019 09:04:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 12.19г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-03 10:19:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115285808
  Удостоверено време: 03.01.2020 10:19:24
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2020 08:19:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 01.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-04 13:56:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119394593
  Удостоверено време: 04.03.2020 13:56:15
  Удостоверено време по UTC: 04.03.2020 11:56:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 02.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-04 13:56:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119394622
  Удостоверено време: 04.03.2020 13:56:36
  Удостоверено време по UTC: 04.03.2020 11:56:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 04.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:21:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125912257
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:21:21
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:21:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 05.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:26:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125912780
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:26:55
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:26:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 06.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-08-04 10:31:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129845411
  Удостоверено време: 04.08.2020 10:31:48
  Удостоверено време по UTC: 04.08.2020 07:31:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 07.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-08-04 10:58:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129847573
  Удостоверено време: 04.08.2020 10:58:54
  Удостоверено време по UTC: 04.08.2020 07:58:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 08.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-17 14:01:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132852381
  Удостоверено време: 17.09.2020 14:01:37
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2020 11:01:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори