Добруджански земеделски институт

„Доставка на горива и гориво-смазочни продукти за нуждите на Добруджански земеделски институт“

Дата и час на публикуване: 2020-03-19 16:16:36
АОП номер: 00507-2020-0003 Статус: приключена

 „Доставка на горива и гориво-смазочни продукти за нуждите на Добруджански земеделски институт”.

Доставката на горива и гориво-смазочни продукти е разделена на 3 обособени позиции (поръчки):

 •     Об.П. № 1: Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане - Дизелово гориво - 12 000 литра, бензин А-95Н - 10 000 литра, бензин А-98Н - 1 000 литра и газ пропан бутан - 4 000 литра. Прогнозна стойност – 49 000, 00 лева без ДДС.
 •     Об.П. № 2: Доставка на дизелово гориво – 385 000 литра за нуждите на производствена база на Добруджански Земеделски институт за период от 12 месеца. Прогнозна стойност – 550 000,00 лева без ДДС.
 •     Об.П.№ 3: Доставка на Гориво-смазочни продукти съгл. техническа спецификация за нуждите на производствена база на Добруджански Земеделски институт за период от 12 месеца. Прогнозна стойност – 54 000,00 лева без ДДС

Индивидуален номер на процедурата: 0006140
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 653000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-30 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-19 16:18:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120418964
  Удостоверено време: 19.03.2020 16:18:09
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2020 14:18:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 13:28:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120450927
  Удостоверено време: 20.03.2020 13:28:55
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 11:28:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 13:29:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120450993
  Удостоверено време: 20.03.2020 13:29:59
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 11:29:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 13:30:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120451026
  Удостоверено време: 20.03.2020 13:30:40
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 11:30:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с борсов посредник за обособени позиции № 1 и № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-22 14:11:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122385356
  Удостоверено време: 22.04.2020 14:11:55
  Удостоверено време по UTC: 22.04.2020 11:11:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с борсов посредник за обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-22 14:13:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122385453
  Удостоверено време: 22.04.2020 14:13:18
  Удостоверено време по UTC: 22.04.2020 11:13:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка по Об.П № 1 и Об.П № 2

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-04-28 10:22:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122843269
  Удостоверено време: 28.04.2020 10:22:58
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2020 07:22:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об.П № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-28 10:25:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122843445
  Удостоверено време: 28.04.2020 10:25:06
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2020 07:25:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об.П № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-28 10:26:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122843563
  Удостоверено време: 28.04.2020 10:26:59
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2020 07:26:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка по Об.П № 3

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:00:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124231496
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:00:54
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:00:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об.П № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:02:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124231675
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:02:36
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:02:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по ОбП № 1

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-07-20 09:33:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155575788
  Удостоверено време: 20.07.2021 09:33:57
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2021 06:33:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по ОбП № 2

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-07-20 09:34:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155575865
  Удостоверено време: 20.07.2021 09:34:43
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2021 06:34:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по ОбП № 3

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2022-05-03 14:07:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000182531336
  Удостоверено време: 03.05.2022 14:07:51
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2022 11:07:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори