Добруджански земеделски институт

Доставка на продукти за растителна защита, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево

Дата и час на публикуване: 2020-02-06 10:39:02
АОП номер: 00507-2020-0002 Статус: възложена

Обществената поръчка е за доставка на продукти за растителна защита по списък, с определени максимални количества за доставка и активни вещества и концентрация. Предложените  от участника и съответстващи ПРЗ следва да фигурират в регистрите на БАБХ (за биоцида - в регистрите на МЗ) като разрешени за продажба и употреба: хербициди, фунгициди, инсектициди и биоцид. 

Индивидуален номер на процедурата: 0005956
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 275000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24450000 – Агрохимически продукти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-17 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; инж. Стефан Димитров - началник "Производство"
  • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 897 911 706
Документи