Добруджански земеделски институт

Доставка на комбинирани фуражи и фураж-млекозаместител за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

Дата и час на публикуване: 2020-01-31 09:12:36
АОП номер: 00507-2020-0001 Статус: приключена

Обществената поръчка е за доставка на комбинирани фуражи: Стартерна смеска за агнета - гранули в чували по 20 кг. – 10 тона; КФ за шилета угояване -  гранули в чували по 20 кг. – 20 тона; КФ за лактиращи крави (18 % суров протеин) – 910 тона  и доставка на фураж-млекозаместител – 9000 кг. 

Обществената поръчка е разделена на 2 (две) обособени позиции:

 •   Обособена позиция (ОП) № 1: „Доставка на комбинирани фуражи“;
 •   Обособена позиция (ОП) № 2: „Доставка на пълноценен фураж млекозаместител за отглеждане на телета“.

Индивидуален номер на процедурата: 0005935
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 460000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15710000 Готови храни за селскостопански и други животни
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-12 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; инж. Стефан Димитров - началник "Производство"
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 897 911 706
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 10:26:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117353064
  Удостоверено време: 03.02.2020 10:26:12
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 08:26:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 10:29:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117353280
  Удостоверено време: 03.02.2020 10:29:02
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 08:29:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 10:31:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117353442
  Удостоверено време: 03.02.2020 10:31:09
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 08:31:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 10:32:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117353595
  Удостоверено време: 03.02.2020 10:32:45
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 08:32:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • е-ЕЕДОП /e-ESPD / в PDF и XML формат

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 10:35:17
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117353832
  Удостоверено време: 03.02.2020 10:35:17
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 08:35:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за дата, час и място на отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 13:06:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120592219
  Удостоверено време: 23.03.2020 13:06:15
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 11:06:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/23.03.2020 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 13:58:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120636297
  Удостоверено време: 23.03.2020 13:58:25
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 11:58:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 / 24.03.2020 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 14:16:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121024156
  Удостоверено време: 31.03.2020 14:16:18
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 11:16:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3 / 27.03.2020 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 14:16:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121024204
  Удостоверено време: 31.03.2020 14:16:58
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 11:16:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад 30.03.2020 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 14:17:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121024259
  Удостоверено време: 31.03.2020 14:17:50
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 11:17:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 14:18:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121024334
  Удостоверено време: 31.03.2020 14:18:51
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 11:18:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-04-30 10:49:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122945654
  Удостоверено време: 30.04.2020 10:49:49
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2020 07:49:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-30 10:51:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122945797
  Удостоверено време: 30.04.2020 10:51:37
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2020 07:51:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-30 10:53:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122945940
  Удостоверено време: 30.04.2020 10:53:21
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2020 07:53:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по ОбП № 1

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-07-20 09:26:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155575298
  Удостоверено време: 20.07.2021 09:26:20
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2021 06:26:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по ОбП № 2

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-09-16 15:01:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000160605144
  Удостоверено време: 16.09.2021 15:01:51
  Удостоверено време по UTC: 16.09.2021 12:01:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори