Добруджански земеделски институт

Доставка на комбинирани фуражи и фураж-млекозаместител за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

Дата и час на публикуване: 2020-01-31 09:12:36
АОП номер: 00507-2020-0001 Статус: затворена

Обществената поръчка е за доставка на комбинирани фуражи: Стартерна смеска за агнета - гранули в чували по 20 кг. – 10 тона; КФ за шилета угояване -  гранули в чували по 20 кг. – 20 тона; КФ за лактиращи крави (18 % суров протеин) – 910 тона  и доставка на фураж-млекозаместител – 9000 кг. 

Обществената поръчка е разделена на 2 (две) обособени позиции:

  •   Обособена позиция (ОП) № 1: „Доставка на комбинирани фуражи“;
  •   Обособена позиция (ОП) № 2: „Доставка на пълноценен фураж млекозаместител за отглеждане на телета“.

Индивидуален номер на процедурата: 0005935
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 460000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15710000 Готови храни за селскостопански и други животни
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-12 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; инж. Стефан Димитров - началник "Производство"
  • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 897 911 706
Документи