Добруджански земеделски институт

„Доставка на силажокомбайн - втора употреба и приспособления към него, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево“

Дата и час на публикуване: 2019-08-14 10:17:06
АОП номер: 00507-2019-0007 Статус: приключена

Фактическото основание за откриване на процедура за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка е нуждата на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево” от селскостопанска техника и инвентар, за осъществяване на дейности в сектор „Производство” и „Животновъдство“, подпомагащи основната дейност – научноизследователска.

Индивидуален номер на процедурата: 0005302
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 216000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16300000 – Жътварки (машини за жънене)
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; инж. Стефан Димитров - началник "Производство"
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 897 911 706
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 09:16:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107148564
  Удостоверено време: 19.08.2019 09:16:19
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2019 06:16:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 09:19:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107148752
  Удостоверено време: 19.08.2019 09:19:44
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2019 06:19:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 09:22:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107148909
  Удостоверено време: 19.08.2019 09:22:59
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2019 06:22:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 09:29:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107149300
  Удостоверено време: 19.08.2019 09:29:22
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2019 06:29:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Файл ESPD-request.xml – за компютърна обработка и попълване; Файл ESPD-request.pdf - за информация (четене, преглед)

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 09:33:13
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107149545
  Удостоверено време: 19.08.2019 09:33:13
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2019 06:33:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за промяна на срок за получаване на оферти и датата за отваряне на офертите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-09-19 14:00:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108984432
  Удостоверено време: 19.09.2019 14:00:28
  Удостоверено време по UTC: 19.09.2019 11:00:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 / 25.09.2019 г,

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-25 12:55:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109384310
  Удостоверено време: 25.09.2019 12:55:30
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2019 09:55:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за дата, час и място на отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-09-25 12:57:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109384392
  Удостоверено време: 25.09.2019 12:57:13
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2019 09:57:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 / 25.09.2019 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-01 14:32:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109588973
  Удостоверено време: 01.10.2019 14:32:25
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2019 11:32:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3 / 30.09.2019 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-01 14:33:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109589014
  Удостоверено време: 01.10.2019 14:33:05
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2019 11:33:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад № 93-119 / 30.09.2019 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-01 14:34:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109589141
  Удостоверено време: 01.10.2019 14:34:45
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2019 11:34:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител №1203-39/01.10.2019

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-10-01 14:36:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109589233
  Удостоверено време: 01.10.2019 14:36:10
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2019 11:36:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 09:21:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111381752
  Удостоверено време: 29.10.2019 09:21:01
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 07:21:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 09:22:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111381851
  Удостоверено време: 29.10.2019 09:22:38
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 07:22:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Освобождаване на гаранция по изпълнение на Договор № 23/23.10.2019 г.

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2020-01-14 13:42:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116047085
  Удостоверено време: 14.01.2020 13:42:37
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2020 11:42:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор № 23/23.10.2019 г.

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-01-14 13:45:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116047217
  Удостоверено време: 14.01.2020 13:45:03
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2020 11:45:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори