Добруджански земеделски институт

„Доставка чрез покупка на торове, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 2019-06-07 11:08:39
АОП номер: 00507-2019-0006 Статус: приключена

Фактическото основание за откриване на процедура за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка е нуждата на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево” от торове, за осъществяване на дейности в сектор „Производство”, подпомагащи основната дейност – научноизследователска. Обществената поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции:
- ОП № 1: Доставка на тор - амониев нитрат - максимално прогнозно количество 450 тона;
- ОП № 2: Доставка на тор - троен суперфосфат - максимално прогнозно количество 105 тона;
- ОП № 3: Доставка на комплексен тор NPK - максимално прогнозно количество 90 тона.

Индивидуален номер на процедурата: 0005011
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 302250.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24400000 – Азотни торове и съединения
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-17 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; инж. Стефан Димитров - за въпроси по техническите спецификации
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 897 911 706
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:04:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102638972
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:04:26
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:04:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:07:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102639240
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:07:35
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:07:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:09:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102639408
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:09:08
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:09:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:11:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102639703
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:11:57
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:11:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • еЕЕДОП - "pdf" формат

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:14:43
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102639954
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:14:43
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:14:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • еЕЕДОП - "xlm" формат

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:16:38
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102640152
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:16:38
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:16:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисията № 1/18.07.2018 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-22 10:44:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105427536
  Удостоверено време: 22.07.2019 10:44:32
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2019 07:44:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за дата, час и място на отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-07-26 15:49:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105830310
  Удостоверено време: 26.07.2019 15:49:05
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2019 12:49:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисията № 2/25.07.2019 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 12:54:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106276769
  Удостоверено време: 05.08.2019 12:54:03
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 09:54:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисията № 3/31.07.2019 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 12:57:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106276967
  Удостоверено време: 05.08.2019 12:57:18
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 09:57:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията 31.07.2019 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 12:58:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106277049
  Удостоверено време: 05.08.2019 12:58:41
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 09:58:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнители № 93-89/05.08.2019

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 13:02:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106277270
  Удостоверено време: 05.08.2019 13:02:22
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 10:02:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на процедура в частта по об. позиция № 1

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-09-17 11:04:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108894100
  Удостоверено време: 17.09.2019 11:04:18
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2019 08:04:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на процедура в частта по об. позиция № 3

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-09-17 11:10:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108894624
  Удостоверено време: 17.09.2019 11:10:29
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2019 08:10:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-09-24 09:27:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109313009
  Удостоверено време: 24.09.2019 09:27:33
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2019 06:27:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об. позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-24 09:29:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109313181
  Удостоверено време: 24.09.2019 09:29:47
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2019 06:29:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по Об.П. № 2

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-01-16 15:01:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116217128
  Удостоверено време: 16.01.2020 15:01:24
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2020 13:01:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори