Добруджански земеделски институт

„Доставка на резервни части и консумативи, гуми и акумулатори за селскостопанска техника и МПС, по обособени позиции”

Дата и час на публикуване: 2019-02-18 09:01:23
АОП номер: 00507-2019-0002 Статус: възложена

Фактическото основание за откриване на процедура за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка е нуждата на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево” от доставка на оригинални или еквивалентни, фабрично нови и неупотребявани резервни части,  гуми и акумулатори, с експлоатационни характеристики равни или по-добри от тези които заменят, с гаранционен срок не по-малък от гаранционният срок на производителя (за които е приложимо), предназначени за нормална експлоатация на ползваната селскостопанска техника и прикачен инвентар по обособените позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0004665
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 295000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16810000 Части за машини, използвани в селското и горското стопанство
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-01 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; инж. Стефан Димитров - за въпроси по техническите спецификации
  • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 897 911 706
Документи