Добруджански земеделски институт

„Доставка на продукти за растителна защита, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево”

Дата и час на публикуване: 2019-01-25 12:46:36
АОП номер: 00507-2019-0001 Статус: възложена

 Обществената поръчка е за доставка на продукти за растителна защита по списък, с определени максимални количества за доставка и активни вещества и концентрация. Предложените  от участника и съответстващи ПРЗ следва да фигурират в регистрите на БАБХ (за биоцида - в регистрите на МЗ) като разрешени за продажба и употреба: хербициди, фунгициди,инсектициди и биоцид. 

Индивидуален номер на процедурата: 0004615
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 275000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24450000 – Агрохимически продукти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-11 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Диана Чернева; инж. Стефан Димитров - проф. комп. лице
  • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 89 791 1706
Документи