ЦСМП - ВИДИН

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП- ВИДИН

Дата и час на публикуване: 2023-01-09 15:15:23
ID номер: 00096-2023-0001 Статус: възложена

Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП Видин и филиалите му ФСМП Видин, ФСМП Белоградчик, ФСМП Кула, ФСМП Димово

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0007159
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 64000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2023-01-20 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: СТАНСЛАВ СТОЯНОВ
 • Телефон/и за контакт: 0876 199254
Документи
 • Решение № ВД Р-1/09.01.2023 за откриване на процедурата

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2023-01-09 15:16:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000209757521
  Удостоверено време: 09.01.2023 15:16:38
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2023 13:16:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация от Директора на ЦСМП Видин

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2023-01-09 15:17:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000209757904
  Удостоверено време: 09.01.2023 15:17:16
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2023 13:17:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекто договор

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2023-01-09 15:18:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000209758262
  Удостоверено време: 09.01.2023 15:18:00
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2023 13:18:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение образец

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2023-01-09 15:20:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000209759669
  Удостоверено време: 09.01.2023 15:20:21
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2023 13:20:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение - образец

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2023-01-09 15:20:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000209759965
  Удостоверено време: 09.01.2023 15:20:56
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2023 13:20:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2023-01-09 15:21:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000209760413
  Удостоверено време: 09.01.2023 15:21:36
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2023 13:21:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2023-01-26 09:47:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000211846565
  Удостоверено време: 26.01.2023 09:47:44
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2023 07:47:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № Р-2/10.02.2023

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2023-02-10 11:30:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000213739500
  Удостоверено време: 10.02.2023 11:30:42
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2023 09:30:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2023-06-13 08:56:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000229756016
  Удостоверено време: 13.06.2023 08:56:38
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2023 05:56:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инф-я за извършено плащане за м.03.2023

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2023-06-13 08:57:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000229756102
  Удостоверено време: 13.06.2023 08:57:43
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2023 05:57:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инф-я за извършено плащане за м.04.2023

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2023-06-13 08:58:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000229756148
  Удостоверено време: 13.06.2023 08:58:18
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2023 05:58:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инф-я за извършено плащане за м.05.2023

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2023-06-13 08:59:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000229756232
  Удостоверено време: 13.06.2023 08:59:10
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2023 05:59:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори