ЦСМП - ВИДИН

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП- ВИДИН за срок от една година

Дата и час на публикуване: 2021-11-30 15:53:47
Статус: възложена

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Видин за срок от 1 година 

Индивидуален номер на процедурата: 0006995
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 22000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2021-12-15 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: СТАНСЛАВ СТОЯНОВ
  • Телефон/и за контакт: 094 600882
Документи