ЦСМП - ВИДИН

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП- ВИДИН за срок от една година

Дата и час на публикуване: 2021-11-30 15:53:47
Статус: затворена

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Видин за срок от 1 година 

Индивидуален номер на процедурата: 0006995
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 22000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2021-12-15 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: СТАНСЛАВ СТОЯНОВ
 • Телефон/и за контакт: 094 600882
Документи
 • Утвърдена документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-11-30 15:57:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000167585026
  Удостоверено време: 30.11.2021 15:57:26
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2021 13:57:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекто Договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2021-11-30 15:58:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000167585171
  Удостоверено време: 30.11.2021 15:58:43
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2021 13:58:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-11-30 16:00:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000167585311
  Удостоверено време: 30.11.2021 16:00:07
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2021 14:00:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-11-30 16:01:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000167585422
  Удостоверено време: 30.11.2021 16:01:00
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2021 14:01:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2021-11-30 16:01:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000167585471
  Удостоверено време: 30.11.2021 16:01:39
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2021 14:01:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърден доклад

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-14 10:30:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171887603
  Удостоверено време: 14.01.2022 10:30:38
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2022 08:30:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-01-14 10:32:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171887828
  Удостоверено време: 14.01.2022 10:32:09
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2022 08:32:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори