ЦСМП - ВИДИН

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП Видин

Дата и час на публикуване: 2020-03-09 11:14:44
ID номер: 9096940 Статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП Видин на обща стойност 69000 лв. без ДДС

ОП- 1 Определяне на оперотр за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП Видин съгласно Наредба 11/21.12.2005 на стойност 37000 лв. без ДДС

ОП 2 - Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП Видин със средства от фонд СБКО в съответствие с чл.209 от ЗКПО на стойност 32000 лв. без ДДС

Индивидуален номер на процедурата: 0006064
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-20 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Станислав Милчев Стоянов
 • Телефон/и за контакт: 094 600882
Документи
 • Заповед за откриване на процедурата

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2020-03-09 11:16:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119565454
  Удостоверено време: 09.03.2020 11:16:16
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2020 09:16:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-09 11:17:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119565570
  Удостоверено време: 09.03.2020 11:17:46
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2020 09:17:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-09 11:32:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119566482
  Удостоверено време: 09.03.2020 11:32:56
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2020 09:32:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участвие в процедурата

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-09 11:34:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119566562
  Удостоверено време: 09.03.2020 11:34:24
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2020 09:34:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 24.03.2020 от дейността на комисия ОП ваучери за храна

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 15:06:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120801093
  Удостоверено време: 24.03.2020 15:06:49
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 13:06:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР БЕЗПЛАТНА ХРАНА

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-08 09:15:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123372218
  Удостоверено време: 08.05.2020 09:15:26
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2020 06:15:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ДОГОВОР ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-05-08 09:28:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123372975
  Удостоверено време: 08.05.2020 09:28:05
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2020 06:28:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР СБКО

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-08 09:29:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123373105
  Удостоверено време: 08.05.2020 09:29:54
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2020 06:29:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ДОГОВОР СБКО

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-05-08 09:31:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123373173
  Удостоверено време: 08.05.2020 09:31:04
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2020 06:31:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.05.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-06-19 09:25:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126523330
  Удостоверено време: 19.06.2020 09:25:16
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2020 06:25:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.06.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 10:18:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131654605
  Удостоверено време: 01.09.2020 10:18:05
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 07:18:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.07.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 10:19:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131654643
  Удостоверено време: 01.09.2020 10:19:04
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 07:19:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.08.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 10:20:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131654697
  Удостоверено време: 01.09.2020 10:20:08
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 07:20:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.09.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 14:38:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140266555
  Удостоверено време: 14.01.2021 14:38:21
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 12:38:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.10.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 14:41:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140266770
  Удостоверено време: 14.01.2021 14:41:03
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 12:41:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.11.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 14:42:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140266843
  Удостоверено време: 14.01.2021 14:42:06
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 12:42:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.12.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 14:43:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140266919
  Удостоверено време: 14.01.2021 14:43:10
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 12:43:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.01.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 08:42:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144446438
  Удостоверено време: 12.03.2021 08:42:45
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 06:42:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.02.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 08:43:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144446487
  Удостоверено време: 12.03.2021 08:43:44
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 06:43:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори