ЦСМП - ВИДИН

Доставка на лекарствени средства и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Видин за 2019 г.

Дата и час на публикуване: 2018-11-27 13:17:07
Статус: възложена

Доставка на лекарствени средства и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Видин

ОП 1 - Доставка на лекарствени продукти прогнозна стойност  33000 лв. без ДДС.

ОП 2 - Доставка на медицински консумативи прогнодна стойност 7500 лв. без ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0004402
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 40500.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-12 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Др Любомир Виденов по медицински въпроси тел. 0884 926842 Станислав Стоянов по адм.въпроси
 • Телефон/и за контакт: 094 600882
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-11-27 13:19:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092962524
  Удостоверено време: 27.11.2018 13:19:32
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2018 11:19:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Видин за 2019 г."

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-27 13:21:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092962638
  Удостоверено време: 27.11.2018 13:21:34
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2018 11:21:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация ОП - 1 PDF

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-27 13:26:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092962885
  Удостоверено време: 27.11.2018 13:26:22
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2018 11:26:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация ОП -2 PDF

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-27 13:27:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092962925
  Удостоверено време: 27.11.2018 13:27:03
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2018 11:27:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация ОП -1 Word

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-27 13:28:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092962976
  Удостоверено време: 27.11.2018 13:28:21
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2018 11:28:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация ОП - 2 Word

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-27 13:29:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092963029
  Удостоверено време: 27.11.2018 13:29:25
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2018 11:29:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение ОП - 1 Word

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-11-27 13:36:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092963359
  Удостоверено време: 27.11.2018 13:36:49
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2018 11:36:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение ОП 2- Word

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-11-27 13:37:34
  Дата и час на промяна: 2018-12-03 12:33:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093131464
  Удостоверено време: 03.12.2018 12:33:41
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2018 10:33:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение ОП 1 Word

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-11-27 13:39:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092963472
  Удостоверено време: 27.11.2018 13:39:16
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2018 11:39:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение ОП 2 Word

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-11-27 13:40:58
  Дата и час на промяна: 2018-12-03 12:32:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093131429
  Удостоверено време: 03.12.2018 12:32:44
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2018 10:32:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Уведомително писмо от Истлинк България ООД във връзка с ОП 2 - доставка на медицински консумативи

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-10 10:48:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093337199
  Удостоверено време: 10.12.2018 10:48:04
  Удостоверено време по UTC: 10.12.2018 08:48:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение № 1/ 10.12.2018 г. до участниците в процедурата относно допусната техническа грешка в ОП-2 позиция консуматив "Каноконлит"

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-12-10 10:56:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093337812
  Удостоверено време: 10.12.2018 10:56:37
  Удостоверено време по UTC: 10.12.2018 08:56:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване срока за получаване на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-12-13 09:37:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093446405
  Удостоверено време: 13.12.2018 09:37:52
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2018 07:37:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисията и Зопавед за утвърждаването и

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-20 13:08:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093679728
  Удостоверено време: 20.12.2018 13:08:05
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2018 11:08:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на лекарствени лекарствени продукти ОП 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-16 08:50:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094406837
  Удостоверено време: 16.01.2019 08:50:41
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2019 06:50:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на медицински консумативи

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 09:55:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094485569
  Удостоверено време: 18.01.2019 09:55:30
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 07:55:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършево плащане за м.03.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 11:43:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100562918
  Удостоверено време: 13.05.2019 11:43:19
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 08:43:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане със Софарма за м.04.19

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 11:44:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100563014
  Удостоверено време: 13.05.2019 11:44:26
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 08:44:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане със Софарма за м.04.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 11:45:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100563122
  Удостоверено време: 13.05.2019 11:45:40
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 08:45:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.05.19 Софарма

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-02 12:28:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104186837
  Удостоверено време: 02.07.2019 12:28:35
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2019 09:28:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.05.19 Хелмед

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-02 12:29:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104186879
  Удостоверено време: 02.07.2019 12:29:25
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2019 09:29:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.06.19 Софарма

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-02 12:37:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104187283
  Удостоверено време: 02.07.2019 12:37:58
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2019 09:37:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.06.19 Хелмед

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-02 12:38:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104187335
  Удостоверено време: 02.07.2019 12:38:55
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2019 09:38:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.07.19 Софарма

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 09:35:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107755256
  Удостоверено време: 30.08.2019 09:35:04
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 06:35:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.07.19 Хелмед

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 09:35:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107755279
  Удостоверено време: 30.08.2019 09:35:47
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 06:35:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.08.19 Софарма

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 09:36:40
  Дата и час на промяна: 2019-08-30 09:38:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107755417
  Удостоверено време: 30.08.2019 09:38:15
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 06:38:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.08.19 Хелмед

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 09:37:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107755395
  Удостоверено време: 30.08.2019 09:37:44
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 06:37:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.09.2019 Софарма

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-04 09:12:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109850536
  Удостоверено време: 04.10.2019 09:12:28
  Удостоверено време по UTC: 04.10.2019 06:12:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.09.2019 Хелмед

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-04 09:13:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109850585
  Удостоверено време: 04.10.2019 09:13:18
  Удостоверено време по UTC: 04.10.2019 06:13:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.10.19 Софарма

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-30 09:46:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111424684
  Удостоверено време: 30.10.2019 09:46:19
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2019 07:46:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.10.2019 г. Хелмед

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-30 10:10:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111426251
  Удостоверено време: 30.10.2019 10:10:50
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2019 08:10:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.12.19 -Софарма

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-02 13:43:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115260898
  Удостоверено време: 02.01.2020 13:43:35
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2020 11:43:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.12.19 - Хелмед

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-02 13:44:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115260947
  Удостоверено време: 02.01.2020 13:44:36
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2020 11:44:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.02.20 Софарма

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-02-27 15:29:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119050007
  Удостоверено време: 27.02.2020 15:29:49
  Удостоверено време по UTC: 27.02.2020 13:29:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.02.20 Хелмед

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-02-27 15:31:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119050077
  Удостоверено време: 27.02.2020 15:31:06
  Удостоверено време по UTC: 27.02.2020 13:31:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори