ЦСМП - ВИДИН

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-ВИДИН ЗА 2018 Г.

Дата и час на публикуване: 2018-01-17 15:11:23Последна промяна: 2018-01-17 15:11:17
ID номер: 9072268 Статус: възложена

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП ВИДИН ЗА 2018 Г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003285
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 7500.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-29 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: СТАНИСЛАВ МИЛЧЕВ СТОЯНОВ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ВЪПРОСИ И Д-Р ЛЮБОМИР ВИДЕНОВ ПО МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ
 • Телефон/и за контакт: СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ -094 600882 Д-Р ВИДЕНОВ - 0884926842
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-01-17 15:20:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077003696
  Удостоверено време: 17.01.2018 15:20:43
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2018 13:20:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за ОП на стойнст по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-17 15:22:15
  Дата и час на промяна: 2018-01-17 15:30:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077004071
  Удостоверено време: 17.01.2018 15:30:11
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2018 13:30:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация за участие pdf

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-17 15:23:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077003793
  Удостоверено време: 17.01.2018 15:23:17
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2018 13:23:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение Word

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-01-17 15:31:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077004145
  Удостоверено време: 17.01.2018 15:31:59
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2018 13:31:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата Word

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-17 15:33:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077004201
  Удостоверено време: 17.01.2018 15:33:13
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2018 13:33:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение - Word

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-17 15:34:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077004265
  Удостоверено време: 17.01.2018 15:34:17
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2018 13:34:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от 30.01.2018 от дейността на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-06 09:51:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077595368
  Удостоверено време: 06.02.2018 09:51:10
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2018 07:51:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обосновка по чл.72 ал.1 от ЗОП на Истлин България ООД - 1 стр.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-02-06 09:53:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077595475
  Удостоверено време: 06.02.2018 09:53:29
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2018 07:53:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обосновка по чл. 72 ал.1 от ЗОП Истлинк България ООД 2 стр.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-02-06 09:54:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077595552
  Удостоверено време: 06.02.2018 09:54:57
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2018 07:54:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от 05.02.2018 от дейността на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-06 09:56:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077595652
  Удостоверено време: 06.02.2018 09:56:44
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2018 07:56:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 2 от 06.02.2018 за определяне на изпълнител - ОП - доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Видин за 2018 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-06 09:58:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077595730
  Удостоверено време: 06.02.2018 09:58:16
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2018 07:58:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Истлинк България ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-22 14:43:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078115710
  Удостоверено време: 22.02.2018 14:43:30
  Удостоверено време по UTC: 22.02.2018 12:43:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор м.04.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:56:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085002198
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:56:29
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:56:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор м.05.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:58:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085002358
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:58:09
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:58:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършеноплащане по договор м.07

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 11:27:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089298095
  Удостоверено време: 03.08.2018 11:27:29
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 08:27:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор за м.07.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 16:31:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090825692
  Удостоверено време: 17.09.2018 16:31:46
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 13:31:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.10.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 15:09:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092529745
  Удостоверено време: 13.11.2018 15:09:12
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 13:09:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.12.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 10:13:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094486764
  Удостоверено време: 18.01.2019 10:13:03
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 08:13:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инфомация за извършено плащане за м.01.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 08:27:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096646158
  Удостоверено време: 11.03.2019 08:27:56
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2019 06:27:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.02.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 08:28:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096646173
  Удостоверено време: 11.03.2019 08:28:48
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2019 06:28:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.03.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 11:47:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100563225
  Удостоверено време: 13.05.2019 11:47:00
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 08:47:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори