ЦСМП - ВИДИН

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП ВИДИН ЗА 2017 Г.

Дата и час на публикуване: 2016-12-09 12:39:34Последна промяна: 2016-12-09 12:38:57
Статус: възложена

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЦЕЛ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-ВИДИН ЗА 2017 Г.

ПО ДВЕ ПОЗИЦИИ

ПОЗИЦИЯ 1 - ОФЕРТИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ С ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ - 30000 ЛВ. БЕЗ ДДС.

ПОЗИЦИЯ 2- ОФЕРТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ С ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ - 6500 ЛВ. БЕЗ ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0001730
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 36500.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-21 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: СТАНИСЛАВ МИЛЧЕВ СТОЯНОВ
 • Телефон/и за контакт: 094 600882
Документи
 • ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 13:59:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059972188
  Удостоверено време: 09.12.2016 13:59:11
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2016 11:59:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • УТВЪРДЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ОП -1 -ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 14:03:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059972694
  Удостоверено време: 09.12.2016 14:03:23
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2016 12:03:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ОП -2 - ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 14:05:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059972950
  Удостоверено време: 09.12.2016 14:05:40
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2016 12:05:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОП -1 - ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 14:11:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059973609
  Удостоверено време: 09.12.2016 14:11:07
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2016 12:11:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОП -1 -ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 14:12:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059973779
  Удостоверено време: 09.12.2016 14:12:36
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2016 12:12:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОП-2 - ДОСТАВКА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 14:14:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059973960
  Удостоверено време: 09.12.2016 14:14:10
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2016 12:14:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОП - 2 - ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 14:17:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059974377
  Удостоверено време: 09.12.2016 14:17:36
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2016 12:17:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯЗА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 15:06:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059980202
  Удостоверено време: 09.12.2016 15:06:11
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2016 13:06:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3 -ЕЕДОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-12 15:08:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060430436
  Удостоверено време: 12.12.2016 15:08:51
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2016 13:08:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № 93/22.12.2016 за удължаване срока за получаване на оферти съгласно чл.188 ал.2 от ЗОП във връзка ОП - "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Видин за 2017г."

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-12-22 11:39:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062015840
  Удостоверено време: 22.12.2016 11:39:35
  Удостоверено време по UTC: 22.12.2016 09:39:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА , НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 92/16.12.2016 Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ,ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЛЗАГАНЕ НА ОП ЧРЕЗ ОБЯВА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-ВИДИН ЗА 2017 Г." ; ЗАПОВЕД № 6 / 06.01.2017 ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-06 11:45:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064420538
  Удостоверено време: 06.01.2017 11:45:32
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2017 09:45:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР С СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ - ОП 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-24 15:46:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065460085
  Удостоверено време: 24.01.2017 15:46:52
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2017 13:46:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР СЪС СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ - ОП -1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-24 15:46:10
 • ДОГОВОР С АГАРТА ЦМ ЕООД ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ - ОП 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-24 15:49:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065460189
  Удостоверено време: 24.01.2017 15:49:07
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2017 13:49:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР С АГАРТА ЦМ ЕООД М.03.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 10:02:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069038773
  Удостоверено време: 05.04.2017 10:02:56
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 07:02:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР СЪС СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД ЗА М.03.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 10:03:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069038814
  Удостоверено време: 05.04.2017 10:03:55
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 07:03:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • плащане по договор медикаменти за м.04.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-04 14:48:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069955194
  Удостоверено време: 04.05.2017 14:48:54
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2017 11:48:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • плащане по договор за мед.консумативи м.04.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-04 14:49:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069955237
  Удостоверено време: 04.05.2017 14:49:41
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2017 11:49:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.05.2017 със Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-08 09:46:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071001131
  Удостоверено време: 08.06.2017 09:46:36
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2017 06:46:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.05.2017 по договор със Агарта ЦМ

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-08 09:48:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071001255
  Удостоверено време: 08.06.2017 09:48:27
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2017 06:48:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане на Софарма Трейдинг за м.06.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-12 10:06:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072332180
  Удостоверено време: 12.07.2017 10:06:45
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2017 07:06:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане на Агарта ЦМ за м.06.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-12 10:08:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072332276
  Удостоверено време: 12.07.2017 10:08:24
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2017 07:08:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане Софарма м.07.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-08-03 09:23:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072960010
  Удостоверено време: 03.08.2017 09:23:03
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2017 06:23:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане Агарта ЦМ за м.07.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-08-03 09:23:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072960047
  Удостоверено време: 03.08.2017 09:23:54
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2017 06:23:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане Софарма м.08.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-19 09:03:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074150443
  Удостоверено време: 19.09.2017 09:03:50
  Удостоверено време по UTC: 19.09.2017 06:03:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане Агарта ЦМ за м.08.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-19 09:04:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074150475
  Удостоверено време: 19.09.2017 09:04:53
  Удостоверено време по UTC: 19.09.2017 06:04:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане Софарма м.09.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-13 11:12:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074734751
  Удостоверено време: 13.10.2017 11:12:13
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2017 08:12:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане Агарта ЦМ за м.09.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-13 11:13:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074734778
  Удостоверено време: 13.10.2017 11:13:00
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2017 08:13:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане Софарма м.10.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 12:57:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075478857
  Удостоверено време: 13.11.2017 12:57:51
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2017 10:57:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор с Агарта м.10.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 12:58:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075478884
  Удостоверено време: 13.11.2017 12:58:45
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2017 10:58:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане Софарма м.11.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 11:25:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076231716
  Удостоверено време: 14.12.2017 11:25:05
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 09:25:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане Агарта м.11.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 11:26:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076231755
  Удостоверено време: 14.12.2017 11:26:26
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 09:26:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инфомация за извършено плащане Софарма м.01.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 09:55:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077981140
  Удостоверено време: 19.02.2018 09:55:23
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 07:55:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане Агарта ЦМ м.01.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 09:56:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077981211
  Удостоверено време: 19.02.2018 09:56:46
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 07:56:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане Софарма м.02.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-13 15:53:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078781753
  Удостоверено време: 13.03.2018 15:53:19
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2018 13:53:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане Агарта ЦМ м.02.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-13 15:54:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078781830
  Удостоверено време: 13.03.2018 15:54:08
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2018 13:54:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане Софарма м.03.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:30:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084999553
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:30:07
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:30:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор Агарта ЦМ м.03.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:31:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084999638
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:31:03
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:31:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори