ЦСМП - ВИДИН

Доставка /покупка чрез лицензирана стокова борса на автомобилно гориво за нуждите на ЦСМП-Видин и филилал Белоградчик за срок от 3 години. Задължително е наличието на бензиностанция в гр.Белоградчик.

Дата и час на публикуване: 2016-01-07 12:30:20Последна промяна: 2016-05-30 12:32:27
АОП номер: 00096-2016-0002 Статус: възложена

Доставка /покупка чрез лицензирана стокова борса на автомобилно гориво (бензин А-95 -500 л. и Дизелово гориво-13000 л.)за нуждите на ЦСМП-Видин и филилал Белоградчик за срок от 3 години .Задължително е наличието на бензиностанция в гр.Белоградчик.

Индивидуален номер на процедурата: 0000891
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: г-н Стоянов
 • Телефон/и за контакт: 094 600 882
Документи
 • Решение за откриване на процедура - 706090/07.01.2016г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-07 12:30:20
 • Информация за сключен договор - 714654/18.02.2016г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-18 12:32:16
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЦВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ФИЛИАЛА В ГР.БЕЛОГРАДЧИК С ПЕТРОЛА АД ЗА М.09.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-11 13:50:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054691857
  Удостоверено време: 11.10.2016 13:50:07
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2016 10:50:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за доставка на гориво за филиал Белоградчик за м.10.2016 с Петрол АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-01 11:53:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055430735
  Удостоверено време: 01.11.2016 11:53:08
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2016 09:53:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доставка на гориво за реаномобилите на ФСМП -Белоградчик по договор с Петрол АД за м.11.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-05 10:40:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059316895
  Удостоверено време: 05.12.2016 10:40:34
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2016 08:40:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за доставка на гориво с Петрол АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-27 12:27:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062821945
  Удостоверено време: 27.12.2016 12:27:06
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2016 10:27:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.02.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 11:32:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068274360
  Удостоверено време: 17.03.2017 11:32:56
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 09:32:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА М.03.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 10:13:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069039208
  Удостоверено време: 05.04.2017 10:13:03
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 07:13:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • плащане по договор м.04.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-04 14:47:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069955130
  Удостоверено време: 04.05.2017 14:47:36
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2017 11:47:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.05.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-08 09:49:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071001351
  Удостоверено време: 08.06.2017 09:49:59
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2017 06:49:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.06.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-12 10:00:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072331853
  Удостоверено време: 12.07.2017 10:00:53
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2017 07:00:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.07.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-08-03 09:29:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072960291
  Удостоверено време: 03.08.2017 09:29:33
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2017 06:29:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.08.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-19 09:06:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074150511
  Удостоверено време: 19.09.2017 09:06:06
  Удостоверено време по UTC: 19.09.2017 06:06:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане за м.09.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-13 11:04:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074734464
  Удостоверено време: 13.10.2017 11:04:36
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2017 08:04:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор м.10.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 13:01:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075478987
  Удостоверено време: 13.11.2017 13:01:34
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2017 11:01:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор за м.11.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 11:23:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076231668
  Удостоверено време: 14.12.2017 11:23:08
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 09:23:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.01.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 10:00:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077981467
  Удостоверено време: 19.02.2018 10:00:30
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 08:00:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор за м.02.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-13 15:59:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078782337
  Удостоверено време: 13.03.2018 15:59:32
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2018 13:59:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.03.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:32:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084999769
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:32:15
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:32:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.04.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:46:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085001197
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:46:33
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:46:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор м.05.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:48:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085001345
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:48:02
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:48:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор м.06.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 15:30:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088153349
  Удостоверено време: 16.07.2018 15:30:21
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 12:30:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.07.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 11:31:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089298397
  Удостоверено време: 03.08.2018 11:31:40
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 08:31:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор за м.08.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 16:34:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090825877
  Удостоверено време: 17.09.2018 16:34:58
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 13:34:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.09.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 13:00:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091592104
  Удостоверено време: 15.10.2018 13:00:09
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 10:00:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.10.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 15:02:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092529336
  Удостоверено време: 13.11.2018 15:02:25
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 13:02:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.12.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 10:18:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094487026
  Удостоверено време: 18.01.2019 10:18:02
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 08:18:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.01.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 08:42:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096646576
  Удостоверено време: 11.03.2019 08:42:12
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2019 06:42:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.02.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 08:42:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096646605
  Удостоверено време: 11.03.2019 08:42:56
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2019 06:42:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори