ЦСМП - Пловдив

Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г.“ за нуждите на ЦСМП

Дата и час на публикуване: 2021-05-14 12:23:51Последна промяна: 2021-05-14 12:23:43
Документи
 • Покана за участие

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-05-14 12:23:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149700500
  Удостоверено време: 14.05.2021 12:23:56
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2021 09:23:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-05-14 12:23:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149700503
  Удостоверено време: 14.05.2021 12:23:59
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2021 09:23:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-05-28 15:21:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150986623
  Удостоверено време: 28.05.2021 15:21:09
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2021 12:21:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-06-14 16:29:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000152372827
  Удостоверено време: 14.06.2021 16:29:01
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2021 13:29:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-06-14 16:29:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000152372830
  Удостоверено време: 14.06.2021 16:29:04
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2021 13:29:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-06-14 16:29:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000152372840
  Удостоверено време: 14.06.2021 16:29:06
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2021 13:29:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-06-24 11:18:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000153458133
  Удостоверено време: 24.06.2021 11:18:04
  Удостоверено време по UTC: 24.06.2021 08:18:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-06-28 16:53:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000153697638
  Удостоверено време: 28.06.2021 16:53:11
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2021 13:53:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор със Софарма Трейдинг

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-08-31 13:53:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159174154
  Удостоверено време: 31.08.2021 13:53:25
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2021 10:53:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка по РС-11-151

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-03 11:35:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159553074
  Удостоверено време: 03.09.2021 11:35:30
  Удостоверено време по UTC: 03.09.2021 08:35:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор Дансон

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-12 09:57:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171690521
  Удостоверено време: 12.01.2022 09:57:52
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2022 07:57:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил договор Софарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-12 09:57:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171690524
  Удостоверено време: 12.01.2022 09:57:54
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2022 07:57:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори