ЦСМП - Пловдив
  • Начало
  • Вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор

страница 1 от 2
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група R "Дихателна система" и анатомо терапевтична група V "Разни" по

Дата и час на публикуване: 2021-03-17 12:57:18
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти от анатомо -терапевтичен код D "Дерматологични средства" и анатомо - терапевтичен код Н "Хормонални препарати за системно

Дата и час на публикуване: 2021-03-17 12:37:23
вътрешен конкурентен избор

Доставка на Лекарствени продукти към Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 за нуждите на ЦСМП - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2021-02-16 13:00:34
вътрешен конкурентен избор

Доставка на Лекарствени продукти към Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 за нуждите на ЦСМП - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2021-02-16 12:50:32
вътрешен конкурентен избор

Доставка на Лекарствени продукти към Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 за нуждите на ЦСМП - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2021-02-16 12:48:31