ЦСМП - Пловдив
  • Начало
  • Вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор

страница 1 от 3
вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021г.“ за нуждите на ЦСМП

Дата и час на публикуване: 2021-05-14 12:28:51
вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.“ за нуждите на ЦСМП

Дата и час на публикуване: 2021-05-14 12:26:37
вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г.“ за нуждите на ЦСМП

Дата и час на публикуване: 2021-05-14 12:23:51
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група R "Дихателна система" и анатомо терапевтична група V "Разни" по

Дата и час на публикуване: 2021-03-17 12:57:18
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти от анатомо -терапевтичен код D "Дерматологични средства" и анатомо - терапевтичен код Н "Хормонални препарати за системно

Дата и час на публикуване: 2021-03-17 12:37:23