ЦСМП град Пловдив

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 00011-2017-0002статус: възложена

Публично състезание за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:32:44
АОП номер: 00011-2017-0001статус: възложена

Публично състезание за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна с номинал 2(лева) за персонала на ЦСМП - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-02 14:53:15
статус: възложена

"Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-12 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-03-21 15:50:34
АОП номер: 00011-2016-0004статус: приключена

Публично състезание за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-07-08 12:36:55
АОП номер: 00011-2016-0003статус: приключена

Публично състезание за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет извършване на задължителна застраховка "Професионална

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-21 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-06-28 11:49:26