ЦСМП - Пловдив

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 4
АОП номер: 00011-2020-0001статус: приключена

Публично състезание за определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна с номинал 2 (два) лева. за персонала на ЦСМП - Пловдив и

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-27 11:18:28
АОП номер: 00011-2019-0002статус: приключена

Публично състезание за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти и на медицински консумативи за нуждите на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-18 11:26:13
АОП номер: 00011-2019-0001статус: приключена

Публично състезание за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна с номинал 2(лева) за персонала на ЦСМП - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-13 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-16 17:01:37
статус: приключена

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане- Обособена позиция 2 -Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-21 16:07:29
статус: прекратена

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане- Обособена позиция 2 -Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-28 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-15 10:42:32