ЦСМП - Пловдив

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 00011-2018-0002статус: отворена

Публично състезание за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-13 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-20 13:07:22
АОП номер: 00011-2018-0001статус: затворена

Публично състезание за определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна с номинал 2 (два) лева, за персонала на ЦСМП - Пловдив и

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-06 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-02 08:55:14
статус: възложена

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-08 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-01 14:43:08
АОП номер: 00011-2017-0002статус: възложена

Публично състезание за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:32:44
АОП номер: 00011-2017-0001статус: възложена

Публично състезание за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна с номинал 2(лева) за персонала на ЦСМП - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-02 14:53:15