ЦСМП - Пловдив

Публични покани

страница 1 от 1
статус: възложена

Доставка на многофункционален апарат за ЕКГ,дефибрилация и мониториране на спешни пациенти за нуждите на ЦСМП-Пловдив

Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-06 10:00:00
статус: възложена

Доставка на линейка - специализиран санитарен автомобил, предназначен и оборудван за оказване на медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациент

Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-11 14:30:00
Дата и час на публикуване: 2014-10-30 10:00:00