ЦСМП - Пловдив

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9066320статус: възложена

Обществена поръчка с предмет извършване на задължителназастраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите"и застраховка "Злопулука"на местата в

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:19