ЦСМП - Пловдив

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 00011-2019-0004статус: приключена

Договаряне без предварително обявление по реда на чл79ал.1 т.7 от ЗОП с предмет" Доставка чрез лицензирана стокова борса на горива за транспорт на автомобилите на

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-12-04 15:08:55
АОП номер: 00011-2019-0003статус: приключена

Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП-Пловдив (с включени демонтаж, монтаж, баланс, съхранение и унищожаване на негодните гуми

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-28 13:01:19
АОП номер: 00011-2018-0004статус: приключена

Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП-Пловдив (с включени демонтаж, монтаж, баланс, съхранение и унищожаване на негодните гуми

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-15 10:28:47
АОП номер: 00011-2017-0003статус: приключена

Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП-Пловдив (с включени демонтаж, монтаж, баланс, съхранение и унищожаване на негодните гуми

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:16:38
АОП номер: 00011-2016-0006статус: приключена

Открита процедура” за определяне на изпълнители по договор за доставка/покупка на автомобилно гориво /Бензин А-95Н и Дизелово гориво/ и консумативи за МПС

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-13 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-01 15:32:31