ЦСМП град Пловдив

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
статус: приключена

Открита процедура” за определяне на изпълнители по договор за доставка/покупка на автомобилно гориво /Бензин А-95Н и Дизелово гориво/ и консумативи за МПС

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-13 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-01 15:32:31
АОП номер: 00011-2016-0005статус: възложена

„Открита процедура” за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-10-03 13:31:06