ЦСМП - Пловдив

Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група R "Дихателна система" и анатомо терапевтична група V "Разни" по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021г. за нуждите на ЦСМП.

Дата и час на публикуване: 2021-03-17 12:57:18
Документи
 • Покана за участие

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-17 13:03:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144928301
  Удостоверено време: 17.03.2021 13:03:31
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2021 11:03:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-17 13:03:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144928309
  Удостоверено време: 17.03.2021 13:03:37
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2021 11:03:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-05 12:46:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146418799
  Удостоверено време: 05.04.2021 12:46:42
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2021 09:46:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-16 15:23:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147401914
  Удостоверено време: 16.04.2021 15:23:55
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2021 12:23:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-16 15:23:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147401930
  Удостоверено време: 16.04.2021 15:23:58
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2021 12:23:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-16 15:24:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147401944
  Удостоверено време: 16.04.2021 15:24:01
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2021 12:24:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор със Софарма Трейдинг

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-08-31 13:45:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159173504
  Удостоверено време: 31.08.2021 13:45:56
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2021 10:45:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Фьоникс Фарма

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-08-31 13:45:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159173514
  Удостоверено време: 31.08.2021 13:45:59
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2021 10:45:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка по РС-11-110

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-03 11:34:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159552972
  Удостоверено време: 03.09.2021 11:34:15
  Удостоверено време по UTC: 03.09.2021 08:34:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил договор Софарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-11 18:07:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171658570
  Удостоверено време: 11.01.2022 18:07:40
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2022 16:07:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил договор Фьоникс фарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-11 18:07:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171658572
  Удостоверено време: 11.01.2022 18:07:43
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2022 16:07:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори