ЦСМП - Пловдив

Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане.

Дата и час на публикуване: 2019-05-17 18:55:03Последна промяна: 2019-05-17 18:54:51
Документи
 • Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-05-17 18:55:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101012793
  Удостоверено време: 17.05.2019 18:55:52
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2019 15:55:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-05-17 18:55:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101012797
  Удостоверено време: 17.05.2019 18:55:54
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2019 15:55:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-17 18:55:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101012798
  Удостоверено време: 17.05.2019 18:55:58
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2019 15:55:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за попълване

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-05-17 18:56:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101012800
  Удостоверено време: 17.05.2019 18:56:02
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2019 15:56:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-14 14:40:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102816238
  Удостоверено време: 14.06.2019 14:40:22
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2019 11:40:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-06-14 14:40:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102816244
  Удостоверено време: 14.06.2019 14:40:25
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2019 11:40:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор гориво

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:17:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104535295
  Удостоверено време: 08.07.2019 11:17:41
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 08:17:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:17:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104535302
  Удостоверено време: 08.07.2019 11:17:47
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 08:17:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори