ЦСМП - Пловдив

Обществена поръчка с предмет извършване на задължителназастраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите"и застраховка "Злопулука"на местата в МПС, застраховка "Автокаско" и задължителна застраховка "Професионална отговорност" на медицинския персонал на ЦСМП-Пловдив.

Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:19
ID номер: 9066320 Статус: възложена

Процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет извършване  на задължителна  застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" и застраховка "Злопулука"на местата в МПС, застраховка "Автокаско" и задължителна застраховка "Професионална отговорност" на медицинския персонал на ЦСМП-Пловдив. 

Индивидуален номер на процедурата: 0002604
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 45500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-27 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
 • Телефон/и за контакт: 032/642414
Документи
 • Заповед обществена поръчка

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486856
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:24
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486862
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:27
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486865
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:30
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация обособена позиция 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486869
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:32
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация обособена позиция 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486873
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:35
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация обособена позиция 3

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486875
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:38
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486877
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:40
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за попълване

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486881
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:43
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за удължаване на срока

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-07-28 10:10:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072799585
  Удостоверено време: 28.07.2017 10:10:02
  Удостоверено време по UTC: 28.07.2017 07:10:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срока

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-07-28 10:10:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072799593
  Удостоверено време: 28.07.2017 10:10:06
  Удостоверено време по UTC: 28.07.2017 07:10:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20 ал.3

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-07-28 10:10:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072799598
  Удостоверено време: 28.07.2017 10:10:09
  Удостоверено време по UTC: 28.07.2017 07:10:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.192 от ЗОП на комисия за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-08-04 12:44:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073000961
  Удостоверено време: 04.08.2017 12:44:20
  Удостоверено време по UTC: 04.08.2017 09:44:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-08-04 12:44:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073000968
  Удостоверено време: 04.08.2017 12:44:29
  Удостоверено време по UTC: 04.08.2017 09:44:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител застраховка проф.отговорност-част1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-23 15:59:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073497930
  Удостоверено време: 23.08.2017 15:59:19
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2017 12:59:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител застраховка проф.отговорност-част2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-23 15:59:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073497934
  Удостоверено време: 23.08.2017 15:59:22
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2017 12:59:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител застраховка гражданска отговорност-част1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-23 16:04:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073498176
  Удостоверено време: 23.08.2017 16:04:12
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2017 13:04:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител застраховка гражданска отговорност-част2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-23 16:04:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073498182
  Удостоверено време: 23.08.2017 16:04:16
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2017 13:04:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител застраховка автокаско-част1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-23 16:07:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073498339
  Удостоверено време: 23.08.2017 16:07:47
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2017 13:07:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител застраховка автокаско-част2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-23 16:07:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073498342
  Удостоверено време: 23.08.2017 16:07:52
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2017 13:07:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори