ЦСМП - Перник

Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за персонала на ЦСМП - Перник

Дата и час на публикуване: 2018-07-20 11:48:30
ID номер: 9078696 Статус: затворена

Купони за храна

Индивидуален номер на процедурата: 0003960
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-31 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Десислава Борисова
  • Телефон/и за контакт: 076 601132
Документи