Център за спешна медицинска помощ - град Перник

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9084717статус: възложена

Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобилите на ЦСМП - Перник.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-08 12:58:32
статус: затворена

Доставка на лекарствени продукти и консумативи за нуждите на ЦСМП Перник

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-31 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-20 15:10:05
ID номер: 9078696статус: затворена

Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за персонала на ЦСМП - Перник

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-31 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-20 11:48:30
ID номер: 9072262статус: затворена

Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили за нуждите на ЦСМП - Перник

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-17 13:05:07
статус: затворена

Доставка на медикаменти и медицински изделия за нуждите на ЦСМП - Перник

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-04 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-26 15:52:06