ЦСМП - Перник

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
ID номер: 9095777статус: затворена

Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобилите на ЦСМП - Перник.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-01-10 14:48:57
ID номер: 9093074статус: отворена

Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери на персонала на ЦСМП - Перник.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-03 11:26:21
ID номер: 9090723статус: отворена

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП - Перник.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-26 12:32:18
ID номер: 9084717статус: възложена

Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобилите на ЦСМП - Перник.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-08 12:58:32
статус: затворена

Доставка на лекарствени продукти и консумативи за нуждите на ЦСМП Перник

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-31 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-20 15:10:05