ЦСМП - Перник

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00075-2019-0001статус: отворена

Доставка на горива за автопарка за нуждите на ЦСМП - Перник за период от 2 години.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-16 00:00:09
Дата и час на публикуване: 2019-12-10 15:03:17