ЦСМП - Перник

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9036058статус: затворена

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация,техническо оборудване и гаранционна поддръжка на фабрично нови медицински изделия за оказване на спешна медицинска

Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-14 14:37:53