ЦСМП - Кюстендил

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Кюстендил за 2019 година

Дата и час на публикуване: 2019-02-21 15:34:33Последна промяна: 2019-02-21 15:34:18
ID номер: 9085886 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Кюстендил за 2019 година

Индивидуален номер на процедурата: 0004685
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 56000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-06 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Даниела Трайкова
 • Телефон/и за контакт: 078550153
Документи
 • Заповед за откриване на процедурата

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-02-21 15:45:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095645134
  Удостоверено време: 21.02.2019 15:45:27
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2019 13:45:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-21 15:45:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095645139
  Удостоверено време: 21.02.2019 15:45:32
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2019 13:45:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документите

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-02-21 15:45:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095645143
  Удостоверено време: 21.02.2019 15:45:35
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2019 13:45:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спесификация на лекарствени продукти по номенклатури

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-02-21 15:45:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095645151
  Удостоверено време: 21.02.2019 15:45:39
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2019 13:45:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Кюстендил

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-02-21 15:45:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095645157
  Удостоверено време: 21.02.2019 15:45:42
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2019 13:45:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-02-21 15:45:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095645160
  Удостоверено време: 21.02.2019 15:45:46
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2019 13:45:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикуване в Профил на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-02-21 15:45:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095645166
  Удостоверено време: 21.02.2019 15:45:50
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2019 13:45:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в ПК обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - потвържд.АОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-02-21 15:45:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095645173
  Удостоверено време: 21.02.2019 15:45:54
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2019 13:45:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък на лекарствените продукти за нуждите на ЦСМП Кюстендил

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-02-26 09:52:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095988738
  Удостоверено време: 26.02.2019 09:52:47
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2019 07:52:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-03-07 10:22:09
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096531089
  Удостоверено време: 07.03.2019 10:22:09
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2019 08:22:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-03-07 10:23:08
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096531201
  Удостоверено време: 07.03.2019 10:23:08
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2019 08:23:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикуване на профил на купувача обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-03-07 10:24:15
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096531366
  Удостоверено време: 07.03.2019 10:24:15
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2019 08:24:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-14 11:57:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096814072
  Удостоверено време: 14.03.2019 11:57:09
  Удостоверено време по UTC: 14.03.2019 09:57:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за резултатите от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Кюстендил през 2019г"

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-19 11:24:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097005855
  Удостоверено време: 19.03.2019 11:24:15
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2019 09:24:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-03-19 11:25:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097006039
  Удостоверено време: 19.03.2019 11:25:58
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2019 09:25:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на лекарствени продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-12 16:12:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098503908
  Удостоверено време: 12.04.2019 16:12:56
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2019 13:12:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения 1 и 2 към договора за доставка на лекарствени продукти

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-04-12 16:14:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098504026
  Удостоверено време: 12.04.2019 16:14:59
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2019 13:14:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удостоверения

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-04-12 16:17:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098504138
  Удостоверено време: 12.04.2019 16:17:08
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2019 13:17:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори