ЦСМП - Кюстендил

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦСМП-Кюстендил и неговите филиали.

Дата и час на публикуване: 2018-11-01 15:35:25Последна промяна: 2018-11-01 15:35:11
ID номер: 9082673 Статус: възложена

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор за стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦСМП – Кюстендил и неговите филиали, както следва:

Доставка на нетна електрическа енергия за ЦСМП – адрес гр. Кюстендил, пл. „17-ти Януари” № 1;

Доставка на нетна електрическа енергия за ФСМП – Дупница  - адрес: гр. Дупница, ул. „Свети Георги” № 2;

Доставка на нетна електрическа енергия за ФСМП  - Бобов дол – адрес: гр. Бобов дол, ул. „Димитър Благоев” № 32;

 Доставка на нетна електрическа енергия за ФСМП – Рила – адрес: гр. Рила, ул. „Доктор Стойчев” № 1;

Доставка на нетна електрическа енергия за ФСМП – Сапарева баня – адрес: гр. Сапарева баня, ул. „Германея” № 12;

 Доставка на нетна електрическа енергия за ФСМП – Невестино – адрес: с. Невестино, ул. „Владимир Поптомов” № 25.

Индивидуален номер на процедурата: 0004306
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 48500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): BG415
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-15 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Даниела Крумова Трайкова
 • Телефон/и за контакт: 078/550 153; 0888525661
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-01 15:23:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092160616
  Удостоверено време: 01.11.2018 15:23:50
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2018 13:23:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-01 15:24:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092160642
  Удостоверено време: 01.11.2018 15:24:08
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2018 13:24:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-01 15:24:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092160654
  Удостоверено време: 01.11.2018 15:24:24
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2018 13:24:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-11-01 15:35:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092161293
  Удостоверено време: 01.11.2018 15:35:07
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2018 13:35:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1 за избор и класиране на кандидатите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-16 15:31:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092644512
  Удостоверено време: 16.11.2018 15:31:59
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2018 13:31:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на нетна ел.енергия

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 16:21:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093575297
  Удостоверено време: 17.12.2018 16:21:23
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2018 14:21:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 16:24:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093575517
  Удостоверено време: 17.12.2018 16:24:52
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2018 14:24:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение към договор за продажба на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-16 15:54:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116259834
  Удостоверено време: 16.01.2020 15:54:15
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2020 13:54:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори