ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в ЦПЗ Враца ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-06-14 11:53:16Последна промяна: 2019-06-14 11:53:14
Статус: възложена

Приготвяне и даставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в ЦПЗ Враца ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0005033
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 90000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55523000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-05 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Добрилова
  • Телефон/и за контакт: 0878173051
Документи