Община Черноочене

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 00470-2018-0005статус: затворена

„ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-30 14:41:02
АОП номер: 00470-2018-0004статус: възложена

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа ,хоризонтална маркировка и знаци и благоустрояване на улици в с.Лясково и с.Водач, община Черноочене“, по три обособени

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:25:19
АОП номер: 00470-2018-0003статус: възложена

„Рехабилитация на общински път KRZ1430 /І-5, Николово- Черноочене/ - с. Пчеларово - с. Минзухар - с. Драганово /ІІІ-5071/“, по четири обособени позиции, както следва:

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:47:14
АОП номер: 00470-2018-0002статус: възложена

„Изграждане на канализация с. Пряпорец, Община Черноочене, Област Кърджали“ по две обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-20 17:17:42
АОП номер: 00470-2018-0001статус: възложена

Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Черноочене до регионално депо за отпадъци

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-09 14:19:36