Община Черноочене

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 4
АОП номер: 00470-2020-0004статус: приключена

"Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на община Черноочене,област

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-25 12:15:38
АОП номер: 00470-2020-0003 статус: приключена

"Общинска автогара-Черноочене"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-23 15:59:34
АОП номер: 00470-2020-0002статус: приключена

„Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Черноочене до регионално депо за отпадъци“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-24 15:19:09
АОП номер: 00470-2020-0001статус: приключена

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене, област Кърджали“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-06 10:53:09
АОП номер: 00470-2019-0006статус: приключена

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПО 10 /ДЕСЕТ/ БРОЯ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-25 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-03 16:03:35