Община Черноочене

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 00470-2019-0001статус: възложена

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене, област Кърджали“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-21 14:37:23
АОП номер: 00470-2018-0007статус: затворена

„Корекция на частот дере – с.Каблешково с участък в кв.67 по ПУП на с.Нови пазар, Община Черноочене “

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-27 16:59:37
АОП номер: 00470-2018-0006статус: прекратена

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене, област Кърджали“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-27 16:26:57
АОП номер: 00470-2018-0005статус: възложена

„ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-30 14:41:02
АОП номер: 00470-2018-0004статус: приключена

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа ,хоризонтална маркировка и знаци и благоустрояване на улици в с.Лясково и с.Водач, община Черноочене“, по три обособени

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:25:19