Община Черноочене
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 1
пазарна консултация по чл. 44

„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”

Дата и час на публикуване: 2018-06-25 16:22:22
пазарна консултация по чл. 44

„Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и

Дата и час на публикуване: 2018-06-15 11:27:50
пазарна консултация по чл. 44

„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”

Дата и час на публикуване: 2018-06-05 13:54:25
пазарна консултация по чл. 44

“Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Черноочене“:

Дата и час на публикуване: 2018-06-05 13:44:35