Община Черноочене
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 2
пазарна консултация по чл. 44

„Рехабилитация на улица в с.Черноочене, общ.Черноочене при о.т. 96 до о.т. 215ж и изграждане на улично осветление” – Част „Електро” и част „ПБ”

Дата и час на публикуване: 2019-02-20 09:39:19
пазарна консултация по чл. 44

„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”

Дата и час на публикуване: 2018-12-10 13:30:15
пазарна консултация по чл. 44

„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”

Дата и час на публикуване: 2018-12-10 13:16:17
пазарна консултация по чл. 44

„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”

Дата и час на публикуване: 2018-06-25 16:22:22
пазарна консултация по чл. 44

„Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и

Дата и час на публикуване: 2018-06-15 11:27:50