Община Черноочене

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
статус: затворена

„Доставка на строителни,ел.материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-23 10:16:46
ID номер: 9087331статус: затворена

"Канализация с.Каблешково, общ.Черноочене"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-25 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-09 13:12:44
статус: възложена

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа ,хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-21 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-28 12:00:54
ID номер: 9084590статус: прекратена

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на кординатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене, област Кърджали“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-14 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-02 16:22:13
ID номер: 9081465статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, област Кърджали“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-03 15:37:54