Община Черноочене

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 5
статус: приключена

„Доставка на строителни,електрически материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-04-30 11:21:21
статус: прекратена

Доставка на строителни, ел. материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-20 11:08:59
ID номер: 9097128статус: приключена

„Реконструкция на участък от улица от осова точка 5,61,21,20,19 до осова точка 65 в с.Нови пазар , общ.Черноочене“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-25 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-12 16:57:01
ID номер: 9096628статус: приключена

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Черноочене“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-25 13:06:32
ID номер: 9095331статус: приключена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, област Кърджали“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-13 16:24:48