Община Черноочене

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9081465статус: удължена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, област Кърджали“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-03 15:37:54
статус: възложена

„Частична реконструкция на водовземно съоръжение – хоризонтален отточен дренаж за водоснабдяване на с.Черноочене, общ.Черноочене“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-23 16:35:27
статус: възложена

“Основен ремонт на покрива на ОУ “Васил Левски“ с.Комунига, Община Черноочене“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-23 17:01:16
ID номер: 9075678статус: възложена

Доставка на строителни, ел. материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:01:59
ID номер: 9074548статус: възложена

„ТЕКУЩ РЕМОНТ В СГРАДА НА КМЕТСТВО В С. КОМУНИГА“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-03 11:28:21