Бургасбус ЕООД

Техническо обслужване и ремонтна поддръжка в следгаранционен период на интегрирана електронна система за обслужване в масовия градски транспорт в Бургас

Дата и час на публикуване: 2019-11-06 11:21:38
АОП номер: 00049-2019-0019 Статус: възложена

Техническо обслужване и ремонтна поддръжка в следгаранционен период на интегрирана електронна система за обслужване в масовия градски транспорт в Бургас

Индивидуален номер на процедурата: 0005683
Вид процедура за възлагане: Договаряне с предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 1380000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-16 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи