Бургасбус ЕООД

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПРЕДАВАТЕЛНИ КУТИИ ЗА АВТОБУСИ „СОЛАРИС УРБИНО 18” И „СОЛАРИС УРБИНО 12” ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2018-07-31 13:01:12
АОП номер: 00049-2018-0012 Статус: възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на резервни части за предавателни кутии за автобуси „Соларис Урбино 18” и „Соларис Урбино 12” за нуждите на „Бургасбус” ЕООД” и включва дейности по доставка на резервни части за предавателни кутии VOITH и ZF Eco Life.

Индивидуален номер на процедурата: 0004002
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 300000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34300000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-12 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи