Бургасбус ЕООД

ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ „СОЛАРИС УРБИНО 12” ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 10 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата и час на публикуване: 2018-06-12 09:41:07
АОП номер: 00049-2018-0009 Статус: възложена

ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ „СОЛАРИС УРБИНО 12” ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 10 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Индивидуален номер на процедурата: 0003830
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 300000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34300000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-23 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи