Бургасбус ЕООД

Комплексно обслужване на придобивките на работещите в „Бургасбус” ЕООД, полагащи се по КТД

Дата и час на публикуване: 2017-09-26 13:53:06
АОП номер: 00049-2017-0007 Статус: възложена

Комплексно обслужване на придобивките на работещите в „Бургасбус” ЕООД, полагащи се по КТД

Индивидуален номер на процедурата: 0002927
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 1950050.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22450000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-03 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи