163 ОУ Черноризец Храбър - София
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 03539-2015-0001статус: възложена

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-04-28 11:03:59
АОП номер: 03539-2016-0001статус: възложена

ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС 308/2010 ГОДИНА НА 163 ОУ Черноризец Храбър, НА ТЕРИТОРИЯТА НА

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-02-10 11:37:00
АОП номер: 03539-2014-0002статус: възложена

Доставка на топлинна енергия за нуждите на 163 ОУ "Черноризец Храбър", на територията на район "Искър", Столична община

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2014-11-07 13:00:00