163 ОУ Черноризец Храбър - София

Други документи

страница 1 от 1

Обобщена информация по чл.230

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2017-03-29 15:18:23

Покана за извършване на летни ремонти през 2015г.

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-04-01 11:34:42