163 ОУ Черноризец Храбър - София

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В 163. ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР

Дата и час на публикуване: 2016-04-28 11:03:59Последна промяна: 2016-11-01 11:36:05
АОП номер: 03539-2015-0001 Статус: възложена

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В 163. ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР

Индивидуален номер на процедурата: 0001485
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Покана за участие

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-04-28 11:03:59
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-04-28 11:03:59
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-28 11:03:59
 • Становище за осъществен предварителен контрол от АОП

  Вид на документа: Становища от АОП по запитвания на възложител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-14 11:32:34
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-19 11:33:50