163 ОУ Черноризец Храбър - София

Доставка на топлинна енергия за нуждите на 163 ОУ "Черноризец Храбър", на територията на район "Искър", Столична община

Дата и час на публикуване: 2014-11-07 13:00:00Последна промяна: 2016-11-01 10:42:27
АОП номер: 03539-2014-0002 Статус: възложена

Доставка на топлинна енергия за нуждите на 163 ОУ "Черноризец Храбър", на територията на район "Искър", Столична община

Индивидуален номер на процедурата: 0001484
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-01 10:29:26
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-11-01 10:29:26
 • Уведомление

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-11-01 10:29:26
 • Сключен договор с Топлофикация

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-15 10:32:35
 • Справка ЗОП м 5.2015-Топлофикация

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-31 10:37:00
 • Справка ЗОП м .8. 2015 Топлофикация

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-31 10:38:43
 • Справка ЗОП м.12.2015 -Топлофикация

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-31 10:39:17
 • Справка ЗОП Топлофикация м.03.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 10:40:01
 • Справка ЗОП_Топлофикация_м. 04 . 2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-30 10:40:24
 • Справка ЗОП Топлофикация м.05.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-01 10:41:26
 • Справка ЗОП_Т0плофикация м. 06 2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-30 10:42:15
 • Справка ЗОП_Т0плофикация м. 04 2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-01 11:22:58
 • Справка по ЗОП - Топлофикация - м. 5 2017 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-25 11:33:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072704519
  Удостоверено време: 25.07.2017 11:33:45
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2017 08:33:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка по ЗОП - Топлофикация - м. 9 2017 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-05 10:33:26
 • Справка по ЗОП - Топлофикация - м. 11 2017 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-09 13:47:49
 • Справка по ЗОП - Топлофикация - м. 12 2017 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-17 17:00:00
 • Справка по ЗОП - Топлофикация

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-08 12:50:30
 • Информация за извършени плащания м.12.2018г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-21 10:06:56
 • Информация за извършени плащания м.03.2019г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-04-08 11:29:24
 • Информация за извършени плащания м.04.2019г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-07 07:38:14
 • Информация за извършени плащания м.05.2019г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-13 07:41:06
 • Информация за извършени плащания м.06.2019г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-05 13:33:32
 • Информация за извършени плащания м.07.2019г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 08:48:49
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 14:40:23
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-09 08:52:21
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-08 09:59:25